Palvelut

Koulutusten järjestäminen

Savonia-ammattikorkeakoulun simulaatiokeskus tarjoaa erinomaiset tilat ammatilliseen täydennyskoulutukseen, jossa voidaan käyttää monipuolisia ja autenttisia, oppimista edistäviä menetelmiä.

Simulaatiokeskuksessa voidaan turvallisesti harjoitella asiakas- tai potilastilanteita mahdollisimman aidon oloisissa ympäristöissä.

koulutus

Räätälöityjen koulutusten vienti yrityksiin ja yhteisöihin

Mitkä ovat sinun työssäsi/työyhteisössäsi vaadittavat keskeiset taidot, joiden osaamista tulisi kohentaa?

Tarvitaanko työyhteisössäsi koulutusta harvoin eteen tuleviin tai vaativiin tilanteisiin, joita ei aidoissa asiakaskontakteissa voida tarpeeksi harjoitella? Savonia-ammattikorkeakoulun simulaatiokeskus tuottaa tarpeitanne vastaavaa simulaatiokoulutusta, joka voidaan toteuttaa joko Savonian simulaa-tiokeskuksessa tai aidoissa olosuhteissa työpaikallanne.

Ammattitaitoisten kouluttajiemme kanssa voitte suunnitella juuri teidän tarpeitanne vastaavaa täydennyskoulutusta.

Tila- ja simulaatiohenkilöstön vuokraus

Simulaatiotiloja ja henkilöstön osaamista vuokrataan myös omatoimiseen koulutuskäyttöön.

Tilat on suunniteltu siten, että ne voidaan kalustaa eri alojen koulutukseen sopiviksi. Esimerkiksi liiketalouden, tekniikan ja ravitsemusalan koulutuksissa tilat voidaan lavastaa toimistoksi, asiakaspalvelun palvelupisteeksi tai kokoushuoneeksi.

Tiloja ja toimintaamme voidaan käyttää myös laitetestauksessa ja standardoitujen näyttökokeiden järjestämisessä.

 

Suoritin Savonian simulaatio-ohjaajan koulutuksen, se oli loistava! Teillä on kyllä upeat tilat siellä ja koulutus oli muutenkin hyvin järjestetty; erityiskiitos koulutuksen vetäjille!
Hanna Miettinen, THM, TT opiskelija Itäsuomen Yliopisto
Simulaatio on käytännönläheinen lähestyminen, joka kuitenkin pohjautuu teoriatietoon.

Tekemällä ja virheitä tekemällä oppii myös!

Hoitoelvytys ja johtaminen koulutukseen osallistuja
Tehokas toiminta ja ohjaus oli hyvä. Oli myös hyvä huomata miten laajasti simulaatiokoulutusta voidaan hyödyntää eri aloilla. Harjoitukset antoivat paljon pohdittavaa ja uusia näkökulmia ja siinä käytettävien teknisten ratkaisujen hyödyt.
Simulaatio-ohjaajakoulutukseen osallistuneita
Tutustu myös näihin:
HitSavonia
hitsavonia
Energiatutkimuskeskus
energiatutkimus